Ondertussen bij het bestuur…

Ondertussen bij het bestuur…

Gesprek met de gemeente heeft opgeleverd dat er dit jaar een aantal themasessies worden georganiseerd. Als pionier lopen we vaak op de gemeentelijke troepen vooruit. Dat is lastig voor ons en voor ambtenaren, maar ook leerzaam. Met de financiën zou het nu moeten goed komen…

Hoek Hoveniers heeft een grondonderzoek voor ons gedaan in de BuurtTuin: goed nieuws, het is voedingsrijke grond, maar moeilijk te bewerken. Afspraak: wij brengen stalmest aan, zij bewerken de tuin machinaal. Welke partij de tuin dit jaar gaat aanleggen en beheren is nog niet bekend.

Het bouwen van een ontmoetingsruimte is LASTIG blijkt. De BuurtTuin is onderdeel van de dijk, dus het Hoogheemraadschap moet zijn zegje erover doen. Daarnaast is het niet in het bestemmingsplan opgenomen. Er moet dus nog een en ander uitgezocht worden voordat de PvE definitief vastgesteld kan worden. Wel is er een bouwteam samengesteld dat eens in de 3 weken samenkomt.

Er zijn plannen voor een Mac Donald’s onder het Dakpark. Met als consequentie dat er 3 schoorstenen dwars door het dak komen. Dat vinden we minder fraai… 16 maart is er een werkgroepenoverleg (zie agenda) waar de plannen gepresenteerd worden. Wil je daarbij zijn: iedereen is welkom!