Over ons

WIE ZIJN WE?WAT DOEN WE?MISSIE & VISIE

 

WIE ZIJN WE?

Stichting Dakpark is voortgekomen uit een bewonersinitiatief en opgericht in 2013. Tijdens de verschillende fases in de opbouw van het Dakpark (wens, ontwerp en realisatie) zijn de bewoners steeds een constante en kritische factor geweest in het proces. Toen het park af was, bleven de bewoners op verschillende manieren actief op het park. Zo ontstonden diverse Dakparkclubs, ondersteund door een bestuur en in samenwerking met verschillende partners.

 

DE DAKPARKCLUBS

BIJEN & INSECTENTUIN
Naast de vaste clubs houden vrijwilligers ook een insectentuin en een bijenkast bij. De insectentuin is zo ontworpen dat er het hele jaar door bloeiende planten te vinden zijn waar zowel insecten als mensen door worden aangetrokken. De tuin draagt eveneens bij aan de biodiversiteit van de tuin en ondersteunt de bijen uit onze eigen bijenkast. De bijenkast maakt onderdeel uit van een groter netwerk van bijenkasten rondom de Groene Connectie in Rotterdam.

BAKKIE BUURTTUIN
Een aantal momenten per week openen we de deuren van onze Ontmoetingsruimte en is iedereen welkom om langs te komen voor een kop koffie of thee. Soms is er iets lekkers en altijd is er wel iets te doen in de tuin. Onkruid wieden, (ver)planten in de kruidenbakken, perkjes bijwerken, maar ook met z’n allen om tafel voor een goed gesprek. Het concept Bakkie Buurttuin is nog on ontwikkeling en de openingstijden vooralsnog enkel te vinden op het krijtbord bij de ingang.

VOLKSTUINDERS
Een deel van onze Buurttuin is ingericht met 25 kleine volkstuinen: hier hebben we de afgelopen jaren liefhebbers de gelegenheid gegeven hun eigen groenten en fruit te verbouwen, terwijl de rest van de Buurttuin nog in ontwikkeling was. Nu de Buurttuin steeds meer vorm krijgt, is er de wens vanuit de stichting om de individuele volkstuintjes op een meer gezamenlijke manier voort te zetten. Hoe dat er precies uit komt te zien wordt momenteel ontwikkeld.

GIDSEN
Het Dakpark is een uniek park in binnen- en buitenland. Natuurlijk omdat het fysiek om het grootste Dakpark van Europa gaat. Maar ook vanwege het feit dat dit park het resultaat is van een initiatief van actieve bewoners. Er is dan ook veel aandacht uit diverse vakgebieden en van geïnteresseerden. Er is een kleine groep gidsen die rondleidingen geven. (Lees verder op deze pagina meer over de rondleidingen.)

OUDER-KIND MOESTUINCLUB
Deze activiteit onderzoekt samen met kinderen en hun ouders hoe je bewust met gezondheid en voeding om kunt gaan. O.a. door wat je in de moestuin vindt te oogsten en te verwerken tot eten. Deze kinderen en hun ouders zijn geworven via omliggende scholen. De deelnemers volgen een traject dat duurt van mei tot oktober en zij komen elke woensdagmiddag.

GROENGROEP
Een voorbeeld van sociaal ondernemerschap is de Groengroep. Dit werken op basis van wederkerigheid is deel van de contractafspraken tussen de hovenier en de gemeente Rotterdam. De Groengroep neemt het meest arbeidsintensieve handwerk van de hovenier over en bespaart hen daarmee kosten. Dit wordt vergoed in kennis, begeleiding en gereedschap. De Groengroep onderhoudt onder meer de bloemperken, kruidentuin, mediterrane rotstuin, de kweeperen, hortensia’s en de pergola. De groep heeft een actief bestand van 25 deelnemers. Er wordt elke zaterdag door gemiddeld 8 mensen gewerkt en daarnaast zijn er 4 keer jaar brede workshops voor zo’n 20 deelnemers.

SCHAPENCLUB
Een deel van de Buurttuin bestaat uit een schuine helling die is omgedoopt tot weide. Ieder jaar houden we hier – vanaf de lente tot en met de herfst – een kleine kudde schapen die de weide begrazen. De Schapenclub is verantwoordelijk voor het welzijn van de schapen én de weide. Door het constant ‘verkampen’ van de schapen binnen de weide vergroten we de biodiversiteit van de gehele helling. We zijn altijd op zoek naar nieuwe buurttuin herders. Interesse, neem contact op.WAT DOEN WE

ACTIVITEITEN & WORKSHOPS

In onze eigen Ontmoetingsruimte beschikken we over een keuken met toebehoren, toilet en andere handige faciliteiten om workshops en activiteiten te organiseren. De activiteiten richten zich op het zelf doen of maken; het zelf bezig zijn, het liefst in de buitenruimte. Met je handen in de modder, zelf brandnetelsoep maken, een workshops snoeien. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij staan ervoor open. Bekijk de agenda voor nieuwe activiteiten. Heb je zelf een idee voor een openbare activiteit of workshop in de Buurttuin? Neem dan contact met ons op.

RONDLEIDINGEN

Wil je meer weten over het Dakpark? Ga dan mee met een rondleiding.

Onze gidsen kunnen je veel vertellen over hoe het Dakpark is ontstaan, wat er allemaal op het park te zien is, hoe het onderhouden wordt en ook hoe je zelf kunt meedoen. Elke laatste zaterdag van de maand kun je meegaan met een rondleiding. De wandeling start om 12:30 uur en duurt ongeveer 5 kwartier. We verzamelen bij de Buurttuin, dat is de ingang op de kruising van de Hudsonstraat en de Catharina Beersmansstraat. Het maximumaantal deelnemers is 15 personen. Wel even aanmelden. Een afspraak is zo gemaakt via contact@dakparkrotterdam.nl

Wil je met een groep op een andere dag een rondleiding boeken dan is dat ook mogelijk. Daarvoor kun je contact opnemen via
contact@dakparkrotterdam.nl. Voor een rondleiding met een groep vragen we een financiële bijdrage. We ontvangen je aanvraag graag uiterlijk 2 weken voor de datum waarop de rondleiding moet plaats vinden.


MISSIE & VISIE

Stichting Dakpark is een club vrijwilligers met als doel ‘met en voor bewoners van Delfshaven (e.o.) en bezoekers van het Dakpark stadsnatuur te beleven, bewerken, initiëren en ontwikkelen’. Waar iedereen kan genieten van het groen, dieren, buiten lekker bezig kan zijn, kan tuinieren, sporten, recreëren, luieren en spelen. Waar we proberen te inspireren tot een gezondere leefstijl, van actief en gezond leven en zelfredzaamheid. Waar je de natuur kunt beleven en we samen verantwoordelijkheid nemen om het groen mooi te houden: waar we buurtbewoners en parkbezoekers samenbrengen en verbinden. Waar we nieuwe kansen signaleren, initiëren en waar mogelijk verder ontwikkelen: waar we doen wat we kunnen, wat we willen, wat we leuk vinden en wat werkt, niks moet, er kan veel. De doelstelling wordt als samenhangend geheel gezien, geen van de doelen is los te zien van de ander. Meer weten over de Stichting, download dan ons Organsiatieplan.

VRIJWILLIGERS

De Stichting bestaat uit vrijwilligers veelal wonende in Rotterdam, voornamelijk in Delfshaven. Dit stadsdeel kenmerkt zich door de diversiteit van bewoners in achtergrond en sociale, economische en fysieke situatie. Veel van deze bewoners bezoeken het Dakpark regelmatig. Voor de Stichting vormt deze diversiteit de basis van het realiseren van de eigen doelstelling. Bezoekers van het Dakpark kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Stichting, of zelf activiteiten organiseren. Activiteiten worden georganiseerd vanuit wensen en kansen van vrijwilligers en zijn openbaar en vrij toegankelijk. Iedereen met een plan dat aansluit bij de doelstelling van de Stichting kan vrijwilliger bij de Stichting Dakpark zijn.

ACTIVITEITEN

De activiteiten die de Stichting organiseert komen altijd voort uit een idee of een wens die wordt opgepakt door een van de vrijwilligers. Plannen worden door de vrijwilligers zelf, samen of individueel, opgepakt en uitgevoerd. De Stichting heeft geen organisatieonderdeel waar plannen vanzelf worden uitgevoerd. Wanneer een activiteit vaker herhaald wordt of structureel blijkt te zijn ontstaat een Dakparkclub. Een Dakparkclub heeft altijd een coördinator. De coördinator zorgt voor de continuïteit, de communicatie, organisatie en de financiën van deze Dakparkclub.

BESTUUR & MEEDENKOVERLEG

De bestaansreden van Stichting Dakpark en het bestuur is het ondersteunen van de activiteiten en de vrijwilligers van de Stichting. Het bestuur – bestaande uit vrijwilligers – heeft de opdracht de vrijwilligers te verbinden en te zorgen voor continuïteit en betrouwbaarheid van de Stichting. Bestuur en vrijwilligers komen iedere maand samen in het Meedenkoverleg. Vanuit dit Meedenkoverleg worden visie en eventuele ontwikkellijnen gevormd en wordt op huidige activiteiten gereflecteerd. Het Meedenkoverleg brengt vrijwilligers uit verschillende clubs samen en zorgt daarmee voor samenhang en afstemming. Op roulerende wijze vormen thema`s de rode draad voor het Meedenkoverleg.