Privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt afgegeven door Stichting Dakpark Rotterdam.

Algemene gegevens:

Stichting Dakpark Rotterdam
Bezoekadres: Buurttuin, links van de trap aan de Hudsonstraat ter hoogte van de Catharina Beersmansstraat, 3025 CE Rotterdam
Postadres: Blokmakersstraat 21A, 3025 NA Rotterdam
KVK nr.: 59119365
contact@dakparkrotterdam.nl

Toelichting

Middels deze privacyverklaring wordt je geïnformeerd hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Stichting Dakpark Rotterdam respecteert de privacy van al haar contacten en de gebruikers van haar website. Stichting Dakpark Rotterdam gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Stichting Dakpark Rotterdam. Wees je er dus van bewust dat Stichting Dakpark Rotterdam niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Stichting Dakpark Rotterdam.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De persoonsgegevens die door Stichting Dakpark Rotterdam worden verwerkt:

• Naam, zoals door jou opgegeven
• E-mailadres
• Achternaam (indien van toepassing)
• Adresgegevens (indien van toepassing)
• Telefoonnummer (indien van toepassing)
• Rekeningnummer (indien van toepassing)

Hoe komt Stichting Dakpark Rotterdam aan jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die Stichting Dakpark Rotterdam verwerkt worden zijn door jouzelf verstrekt middels het invullen van een formulier (op papier tijdens een activiteit of via het contactformulier op de website) of doordat je gebruik maakt van de diensten van Stichting Dakpark Rotterdam.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens?

• Voor het versturen van nieuwsbrieven;

Als je je hiervoor hebt aangemeld of toestemming voor hebt gegeven, dan ontvang je een aantal keren per jaar een e-mailnieuwsbrief. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.

• Om contact met je te kunnen opnemen;

Wanneer we je willen uitnodigen voor een bijeenkomst, activiteit of kennis willen uitwisselen ten behoeve van onze dienstverlening.

• Voor het afhandelen van jouw betaling;

Wanneer je een product of dienst afneemt van Stichting Dakpark Rotterdam hebben we deze gegevens nodig om de factuur te kunnen verwerken. Dit geldt ook wanneer Stichting Dakpark Rotterdam een product of dienst afneemt van jou.

• Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten;

Wanneer er aanbiedingen zijn, nieuwe producten en diensten of wijzigingen van verschillende aard dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je hierover te informeren.

• Het verwerken van persoonsgegevens als Stichting Dakpark Rotterdam hiertoe wettelijk verplicht is;

Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Waar en hoe lang bewaart Stichting Dakpark Rotterdam jouw gegevens?

Stichting Dakpark Rotterdam bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

• Stichting Dakpark Rotterdam verwerkt je gegevens in een contactenlijst. Deze lijst gebruiken wij om binnen de stichting te kunnen communiceren (bijvoorbeeld door de diverse vrijwilligersclubs). Je kunt je afmelden voor deze communicatie door een mail te sturen naar contact@dakparkrotterdam.nl . Je wordt dan verwijdert uit deze lijst, maar ontvangt nog wel onze algemene nieuwsbrief via Mailchimp.

• Persoonsgegevens van zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze diensten te leveren.

• Stichting Dakpark Rotterdam gebruikt een e-mail automation programma: MailChimp. Hiervoor is het altijd mogelijk om je uit te schrijven via de link onderaan deze mail. Mocht je je uitschrijven dan worden jouw gegevens binnen één maand automatisch verwijderd, ook uit onze algemene contactenlijst.

• Als je hebt gesolliciteerd bij Stichting Dakpark Rotterdam, dan bewaren we je gegevens totdat deze niet mee relevant zijn.

• Als jij een product/dienst bij Stichting Dakpark Rotterdam hebt afgenomen bewaren wij jouw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt Stichting Dakpark Rotterdam geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Stichting Dakpark Rotterdam tussen zit.

Delen met anderen

Stichting Dakpark Rotterdam verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Stichting Dakpark Rotterdam verstrekt je persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Dakpark Rotterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder deelt Stichting Dakpark Rotterdam je gegevens met:

• Administratiekantoor: gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om de BTW-aangifte te doen. Gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.

• Partij voor hosting van de website en e-mail: zij zorgen dat de website goed functioneert, Stichting Dakpark Rotterdam goed bereikbaar is en dat de beveiliging hieromtrent in orde is.

• E-mail automation programma MailChimp: voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief, aanmelden diensten. Hiervoor heeft het programma je voornaam en mailadres nodig. Adresgegevens zijn alleen nodig bij het afnemen van een dienst.

• Partij voor kaartverkoop: zij zorgen ervoor dat je een kaartje kunt kopen voor een evenement. Heeft hiervoor je naam en je e-mail nodig. Soms wordt er gevraagd naar je woonplaats om middels statistieken inzicht te krijgen in ons aanbod.

• Voor communicatie binnen de stichting is het uitwisselen van gegevens noodzakelijk. Hiervoor wordt altijd eerst toestemming aan je gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Stichting Dakpark Rotterdam in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@dakparkrotterdam.nl . Stichting Dakpark Rotterdam zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren.

Bezwaar maken op verwerking

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Dakpark Rotterdam en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Stichting Dakpark Rotterdam een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op indienen klacht

Stichting Dakpark Rotterdam wilt je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Stichting Dakpark Rotterdam niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Stichting Dakpark Rotterdam wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

• Stichting Dakpark Rotterdam maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

• Op de website van Stichting Dakpark Rotterdam zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Stichting Dakpark Rotterdam heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Voor meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Facebook. Stichting Dakpark Rotterdam heeft Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebookdiensten.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Beveiligen

Stichting Dakpark Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@dakparkrotterdam.nl.