Missie, visie & Programma

Stichting Dakpark is een club vrijwilligers met als doel ‘met en voor bewoners van Delfshaven (e.o.) en bezoekers van het Dakpark stadsnatuur te beleven, bewerken, initiëren en ontwikkelen’. Waar iedereen kan genieten van het groen, dieren, buiten lekker bezig kan zijn, kan tuinieren, sporten, recreëren, luieren en spelen. Waar we proberen te inspireren tot een gezondere leefstijl, van actief en gezond leven en zelfredzaamheid. Waar je de natuur kunt beleven en we samen verantwoordelijkheid nemen om het groen mooi te houden: waar we buurtbewoners en parkbezoekers samenbrengen en verbinden. Waar we nieuwe kansen signaleren, initiëren en waar mogelijk verder ontwikkelen: waar we doen wat we kunnen, wat we willen, wat we leuk vinden en wat werkt, niks moet, er kan veel. De doelstelling wordt als samenhangend geheel gezien, geen van de doelen is los te zien van de ander. Meer weten over de Stichting, download dan het Dakparkprogramma 2024, onze Missie & Visie, Strategie & Organisatie en het Jaarverslag 2023.

In 2023 bestonden het Dakpark en de Stichting tien jaar, maar het eerste zaadje is al ruim 25 jaar geleden geplant. Deze tijdlijn van de afgelopen jaren geeft een overzicht wat is bereikt, met de mijlpalen en kantelpunten.

VRIJWILLIGERS

De Stichting bestaat uit vrijwilligers die veelal wonen in Rotterdam, voornamelijk in Delfshaven. Dit stadsdeel kenmerkt zich door de diversiteit van bewoners in achtergrond en sociale, economische en fysieke situatie. Veel van deze bewoners bezoeken het Dakpark regelmatig. Voor de Stichting vormt deze diversiteit de basis van het realiseren van de eigen doelstelling. Bezoekers van het Dakpark kunnen deelnemen aan de activiteiten van de stichting, of zelf activiteiten organiseren. Activiteiten worden georganiseerd vanuit wensen en kansen van vrijwilligers en zijn openbaar en vrij toegankelijk. Iedereen met een plan dat aansluit bij de doelstelling van de stichting kan vrijwilliger bij de Stichting Dakpark zijn.

ACTIVITEITEN

De activiteiten die de stichting organiseert komen altijd voort uit een idee of een wens die wordt opgepakt door een van de vrijwilligers. Plannen worden door de vrijwilligers zelf, samen of individueel, opgepakt en uitgevoerd. De stichting heeft geen organisatieonderdeel waar plannen vanzelf worden uitgevoerd. Wanneer een activiteit vaker herhaald wordt of structureel blijkt te zijn, ontstaat een Dakparkclub. Een Dakparkclub heeft altijd een coördinator. De coördinator zorgt voor de continuïteit, de communicatie, organisatie en de financiën van deze Dakparkclub.

BESTUUR & MEEDENKAVOND/MIDDAG

De bestaansreden van Stichting Dakpark en het bestuur is het ondersteunen van de activiteiten en de vrijwilligers van de stichting. Het bestuur – bestaande uit vrijwilligers – heeft de opdracht de vrijwilligers te verbinden en te zorgen voor continuïteit en betrouwbaarheid van de stichting. Bestuur en vrijwilligers komen eens per 2 maanden samen tijdens een meedenkmiddag of -avond. Vanuit deze meedenkmiddag/avond worden visie en eventuele ontwikkellijnen gevormd en wordt op huidige activiteiten gereflecteerd. De meedenkmiddag/avond brengt vrijwilligers uit verschillende clubs samen en zorgt daarmee voor samenhang en afstemming. Op roulerende wijze vormen thema`s de rode draad voor de meedenkmiddag/avond.