Oproep: bestuursleden gezocht!

Oproep: bestuursleden gezocht!

Geen stichting kan draaien zonder gemotiveerde en enthousiaste bestuurders! Sinds 2020 bestaat Stichting Dakpark Rotterdam uit een drietal gepassioneerde vrijwilligers die naast hun bestuurstaken ook elders in de stichting een rol vervullen. Het voordeel hiervan is dat er op beleidsniveau volop zicht is wat er op de ‘vloer’ (de Buurttuin) gebeurt, het nadeel natuurlijk dat die vrijwilligers door hun bestuurstaken steeds minder tijd overhouden voor hun andere werkzaamheden. Vandaar dat wij op korte termijn op zoek zijn naar gemotiveerde vrijwillige bestuursleden (bij voorkeur met groene vingers) om ons te komen versterken. 

Herken jij je in onze visie? Heb je interesse in en/of kennis van groenbeheer, biodiversiteit en/of ervaring met sociale (buurt)initiatieven en wil je op beleidsniveau meedenken over hoe we deze onderwerpen kunnen vormgeven op een unieke plek in Rotterdam? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Je hoeft natuurlijk niet woonachtig te zijn in Delfshaven of Bospolder Tussendijken, maar dat vinden we wel extra leuk en kan bijdragen aan de verbinding in de wijk. Bestuurservaring is niet nodig, je kunt je ook aanmelden als je nog niet eerder in een bestuur hebt gezeten. 

We vergaderen eens in de maand en hebben 5x per jaar een meedenkoverleg met vrijwilligers. Daarnaast zijn er geregeld openbare activiteiten waarvan we het leuk zouden vinden als je als bestuurslid aanhaakt. Niet omdat het ‘moet’ maar omdat je benieuwd bent naar wat we als stichting doen, wie we bereiken en hoe onze activiteiten vorm krijgen.

Veel van onze stichtingstaken geven we samen met de vrijwilligers vorm, maar afhankelijk van je interesse en expertise hebben we verschillende bestuursrollen te verdelen:

Voorzitter: je bent het eerste aanspreekpunt voor externe contacten (zoals gemeente en subsidieverstrekkers). Samen met de penningmeester ben je aanjager in het zoeken naar passende subsidies.

Penningmeester: je houdt van cijfers en bent verantwoordelijk voor een overzichtelijke boekhouding. Je verzorgt het financieel jaarverslag en werft samen met de voorzitter werf en verantwoord je subsidies. 

Secretaris:  communicatie is key voor jou. Je houdt de algemene mail bij, verzorgt de administratie en stuurt de interne communicatie aan. Je ondersteunt het communicatieteam, onderhoudt de contactlijst en notuleert bij vergaderingen.

We zoeken bestuursleden die zich voor een langere periode aan de stichting willen verbinden.

Nieuwsgierig geworden? We horen graag van je!
Voor vragen of om je interesse te tonen, mail naar:  contact@dakparkrotterdam.nl