Ondertussen bij het bestuur… oktober

Ondertussen bij het bestuur… oktober

Financiën:
de subsidieaanvraag Couleur Locale is de deur uit. We hopen hiermee ons programma in de BuurtTuin volgend jaar te kunnen financieren.
De meerjarenbegroting is vastgesteld. Bestuursopdracht komende 2 jaar is het uitzoeken van de mogelijkheden van Right to Challeng: wat hebben we hier voor nodig en is dit passend? Hiervoor gaan we allerlei kenners de komende tijd uitnodigen. Daarnaast (onder)zoeken we andere manieren om aan middelen te komen.

Ontmoetingsruimte: goed nieuws! Stichting Volkskracht heeft toegezegd te willen bijdragen. Het VSB-fonds en het Oranjefonds hebben beiden aangegeven extra info te willen. Daarnaast is Roelant bezig de pitch vorm te geven.

Konijnen: het gaas rondom de hekken van de speeltuin is geplaatst. Onder de poorten moet nog. Verder wordt er nog steeds gewacht op ontheffing om te mogen afvangen en uitzetten. Inmiddels zijn er ook ratten gesignaleerd… dit was voorspeld.

McDonald’s: helaas, ons bezwaar is ongegrond verklaard en de schoorsteen staat er inmiddels. Voor uitgebreide info: zie apart nieuwsbericht.

BuurtTuin:
in samenwerking met MO (afdeling maatschappelijke ontwikkeling vd gemeente) hopen we einde deze maand een pilot te starten om mensen die een tegenprestatie moeten leveren voor hun uitkering, een fijne plek aan te bieden op de BuurtTuin.

Organisatie: het bestuur heeft te kennen gegeven meer in contact te willen staan met de actieve vrijwilligers. Daarom gaat er geëxperimenteerd worden met een ander overlegstructuur (een combi van hoe het vroeger ging en nu gaat): het bestuur vergadert eenmaal per maand, waarvan eens in de drie maanden tijdens de werkgroepenvergadering/ Dakparkcafé. Binnenkort gaat hiervoor de uitnodiging de deur uit.