De schoorsteen van McDonald’s

De schoorsteen van McDonald’s

Helaas: sinds begin deze maand staat ie er: de schoorsteen van McDonald’s.
Hoe is dit zover gekomen?

Na ons protest besloot de gebiedscommissie een participatietraject te houden. Bewoners konden middels een enquête aangeven wat ze van de komst van een horecazaak/fastfoodrestaurant onder het Dakpark vonden. McDonald’s werd in dit onderzoek niet expliciet benoemd. Veel bewoners hadden hier geen problemen mee, maar zeiden wel de schoorstenen erg lelijk en niet passend te vinden in het park. En heel veel bewoners gaven aan dat ze graag OP het Dakpark iets gezonds, kleins wilden kunnen nuttigen (iets wat wij allang wisten).
De gebiedscommissie besloot daarom een horecavergunning te verlenen aan de McDonalds EN pleitte voor de komst van een kiosk op het Dakpark(!)

McDonalds heeft door ons protest de plannen aangepast: i.p.v. drie schoorstenen, is er nu 1 schoorsteen geplaatst op een veel minder prominente plek. Hoewel veel betrokkenen overtuigd zijn dat er ook andere oplossingen zijn.

Ondertussen had het bestuur van Stichting Dakpark een bezwaar ingediend. Begin deze maand kwam de uitspraak. Ons bezwaar is ongegrond verklaard. In feite hebben de bewoners en de stichting gelijk: de schoorsteen past niet binnen het bestemmingsplan en kon niet middels een “kruimelprocedure” vergund worden. De gebiedscommissie had in wezen ook hierin een stem moeten hebben. Maar, zo meldt de bezwaarcommissie: de economische waarde is van groter belang. Ook is onze intentieovereenkomst getekend door de gemeente, niet als juridisch bindend beschouwd. En voor precedentwerking hoeven we niet bang te zijn want de commissie acht de kans heel klein dat er nog zo’n restaurant komt… (maar sluit het dus niet uit).

De brief van de bezwaarcommissie stellen we op verzoek beschikbaar, mail dan naar:
contact@dakparkrotterdam.nl

Lees hier ons persbericht: persbericht bezwaar dakpark