Ondertussen bij het bestuur… mei

Ondertussen bij het bestuur… mei

Financiën:
We zijn al maanden bezig onze toegekende subsidie op onze rekening te krijgen… inmiddels is de urgentie hoog! Het bestuur gaat de druk opvoeren.

VVE:
Ons is inmiddels duidelijk geworden dat het oprichten van een VVE (gemeente, BigShops, Stichting) nooit verder dan “een wens” is gekomen. Het bestuur is van mening dat de perikelen rondom de McDonald’s uitwijzen dat een VVE noodzakelijk is en zal hierbij bij de gemeente op aandringen.

Konijnen:
We hebben antwoord gekregen van de wethouder. Hierin geeft hij de volgende maatregelen aan: afgraven van de probleemlocaties, afvangen, boombescherming en gaas in de bodem te plaatsen. Stadsbeheer heeft ook aangekondigd de speeltuin geheel konijnenvrij te maken door gaas bij rondom bij de hekken in te graven. Voor het afvangen, weten we inmiddels ook, moet eerst ontheffing aangevraagd worden bij de provincie. Met Stadsbeheer is afgesproken dat afvangen samen met onze vrijwilligers gebeurt. Na het vangen worden ze naar Oostvoorne gebracht, waar een konijnentekort is. De wethouder komt in het najaar kijken.

McDonald’s: het bestuur, maar ook onze Vrienden van het Dakpark, hebben vragen gesteld aan B&W en aan Stadsontwikkeling. Tot op heden is er niet op de vragen inhoudelijk ingegaan. 19 mei is er een stakeholdervergadering. Tijdens deze meeting zullen we Stadsontwikkeling houden aan hun eigen beleid: in de door hun uitgebrachte factsheet staat als 8e gebod: er komen geen gaten in het park ten behoeve van de functies eronder. Met andere woorden: wij gaan voor geen pijpen door het dak!

Op 13 mei zijn we uitgenodigd te komen praten over de rol van de gebiedscommissie, burgerparticipatie en Right to Challenge. Op 24 mei is er een kennismakingsgesprek met de nieuwe stadsmarinier Danielle van den Heuvel.