Ondertussen bij het bestuur…

Ondertussen bij het bestuur…

We hebben 2(!) nieuwe voorzitters. Waarom 2? De stichting is nog jong en er is nog zoveel te doen, te experimenteren en op te zetten. Dus we zijn heel blij met beide. Stef Janssen is onze inhoudelijk voorzitter en technisch voorzitter is Jaap van Hoek geworden. Stef weet alles van groene daken en heeft een groot netwerk. Jaap heeft veel organisatorische ervaring, wat ons goed van pas komt.

Het jaarplan is af en goedgekeurd, 16 maart wordt deze aan de actieve Vrienden van het Dakpark gepresenteerd. Benieuwd naar de plannen: wees welkom!

De aanleg van de BuurtTuin staat dit jaar hoog op de agenda. 2 partijen hebben zich bij ons gemeld en we hebben uitvoerig geluisterd en gelezen. Nog geen knopen kunnen doorhakken: eerst het gesprek over de subsidies met de gemeente voeren (23 februari).

Ook de bouw van de ontmoetingsruimte gaat dit jaar echt van start. Dit doen we, zoals het hele park is ontwikkeld, samen met bewoners en gebruikers van het Dakpark. Vind je het leuk hieraan bij te dragen? Hou de agenda goed in de gaten, vanaf nu komen we regelmatig samen.

Tot slot hebben we onze zorgen besproken over de enorme konijnenexplosie en de grote schade aan het park. Het grootste probleem is: ze mogen niet bestreden worden van de wethouder. Maar ja, we zitten hier wel op een dak!