Dakpark verliest haar parkcoördinator

Dakpark verliest haar parkcoördinator

Het Dakpark in Rotterdam is met haar 1 kilometer (!) het grootste park op een dak in Europa.
Bewoners uit de wijk Bospolder Tussendijken hebben zich 14 jaar ingespannen om dit park ook daadwerkelijk te realiseren. Na de oplevering van het park startte een nieuwe fase. De fase van beheer en het organiseren van de participatie van de bewoners uit de wijk. De stichting Dakpark werd opgericht. De stichting ging voortvarend aan het werk en organiseert tot op de dag van vandaag vele activiteiten, overlegd met de gemeente en onderhoud grote delen van dit unieke park. De financiering van de stichting Dakpark houdt nu helaas op. Hierdoor komt de functie van de Dakpark coördinator binnenkort te vervallen.


Deelgemeente
Toen het Dakpark in 2013 werd opgeleverd kreeg de stichting Dakpark van de Deelgemeente Delfshaven een budget om activiteiten en de betrokkenheid van de buurt bij het park te organiseren. De stichting heeft het vier jaar uitgehouden met dit budget, de deelgemeente werd intussen opgeheven en er is geen opvolging voor deze financiering geregeld (!).
Intussen werd er veel georganiseerd op het park. Van Vliegerfeesten tot dakcampings, schapenclubs, de buurttuin en het team van vrijwilligers die iedere zaterdag aan de slag gaan met het beheer. Binnenkort beschikt de stichting zelfs over een eigen ontmoetingsruimte, het ‘TinyTim huisje’.


Brief
In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders schrijft de stichting dat er financiering nodig is om activiteiten op het Dakpark in stand te houden. Deze activiteiten ‘vallen en staan’ bij een beperkt aantal uren ondersteuning. Daarnaast praat en denkt de stichting mee in een flink aantal overleggen over het park. Iets dat de gemeente zeer waardeert.


16 uur

De afgelopen jaren werkte Manon Nagelkerken 16 uur per week als ‘dakpark coördinator’. Manon is echt de ‘spin in het web’ van het park en belangrijk voor zowel de parkvrijwilligers als de gemeentelijke diensten. De afgelopen jaren was zij de motor achter veel activiteiten en de bouw van onze nieuwe ontmoetingsruimte. Omdat de financiën ontbreken is de functie van parkcoördinator helaas niet langer vol te houden voor de stichting en zal deze per 1 juni helaas komen te vervallen. Tot grote schrik van het grote aantal actieve bewoners in het park!


Samenwerkingsovereenkomst
In de brief aan ‘het stadhuis’ wijst de stichting op de ook door de wethouder ondertekende samenwerkingsovereenkomst voor het Dakpark. In deze samenwerkingsovereenkomst werden de taken en verantwoordelijkheden tussen de gemeente en de stichting Dakpark netjes vastgelegd. Maar zonder financiële ondersteuning kan de stichting niet voldoen aan de gemaakte afspraken en wordt het moeilijk samenwerken.


Dringend verzoek
De stichting schrijft in haar brief aan het college van B&W een dringend verzoek om tot een realistische en concrete oplossing te komen zodat het voortbestaan van de stichting Dakpark en de dakpark-coördinator niet in gevaar komt.

Zie:
2018-06-10 Getekende samenwerkingsovereenkomst Dakpark

Brief.collegeBenW.V2.2019