Start Taaltuinders op Buurttuin Dakpark

Start Taaltuinders op Buurttuin Dakpark

Op 7 maart beginnen we met de Taaltuinders te werken in de gezamenlijke moestuin. Zahra maakt een moestuinplan en de groep, die geworven wordt onder asielzoekers en statushouders op de boten rondom het Dakpark, gaat ermee aan de slag. Het project duurt voorlopig één moestuinseizoen. 

We combineren het werken in de moestuin met een beetje taalverwerving. Op Taaltuinders zetten we veelgebruikte woorden uitgesproken met een plaatje. In de Buurttuin hebben we taalkaarten liggen met dezelfde woorden die verwijzen naar het ?Instagram-account. Het Taaltuindersproject is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Mano. Samen bieden we een zinvolle en leuke activiteit aan voor een groep die niet veel anders mag dan wachten. Wie weet krijgen we op een Dakprak binnenkort nog wel een Somalisch gerecht te eten!