Penningmeester gezocht!

Penningmeester gezocht!


Als penningmeester vertegenwoordig je de vrijwilligers en draagt de missie van de stichting. Je kunt goed communiceren en inhoudelijk luisteren. Je hebt inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en wat er binnen de stichting aan de orde is. Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en laat geen dingen liggen. Je bent netwerkgericht en gebruikt dit om onze doelen te behalen. Het belangrijkste is dat je de stichting op verantwoorde wijze financieel op de been houdt. Hierbij zorg je dat alle geldzaken goed beheerd worden en transparant georganiseerd.

Functie-eisen
* Geeft richting en sturing op financieel vlak
* Stelt het jaarplan en jaarrekening op, toetst en bewaakt deze en doet dit in nauw overleg met de overige bestuursleden
* Eindverantwoordelijk voor de boekhouding in Exact Online
* Eindverantwoordelijk voor de financiële administratie, betalingen en facturatie
* Verantwoordelijk voor de activa
* Op de hoogte van lokale- en overheidsfinancieringsbronnen
* Ervaring met het aanvragen van subsidies
* Je verzorgt (met boekhouder) 4x per jaar financiële verslaglegging

Als bestuur vergaderen we één keer maand, waarvan eens per drie maanden met de vrijwilligers. De tijdsbesteding zal minimaal 3 uur per week bedragen, mede afhankelijk van de activiteiten en de eigen initiatieven alsmede de verdeling van de bestuurstaken.

Aanbod
* Reis- en onkostenvergoeding, de functie is onbezoldigd
* Professionele ondersteuning door boekhouder en coördinator
* Je maakt deel uit van een sociale onderneming die zich in een doorgroeifase bevindt. Er is nog veel op te zetten en uit te denken.
* Werken in een kleine, niet hiërarchische netwerkorganisatie
* Werken met bijzondere mensen, met heel uiteenlopende achtergrond
* Werken voor en (letterlijk) op een uniek project regionaal en (inter)nationaal.

Interesse? Stuur voor 30 maart je cv en korte motivatie naar manon@dakparkrotterdam.nl