Blog

Financien: Het geld is gestort! We kunnen nu weer plannen maken: jaarplan schrijven en de daarbij horende begroting opstellen. We hebben een nieuwe boekhouder aangetrokken: Henk Dillen. Onze penningmeester Frank Jacobs heeft zijn vertrek aangekondigd. Dus bij deze een oproep: bij jij onze nieuwe penningmeester, met kennis van subsidies, fondsen…

Lees meer

Terwijl we wachtten op reactie van de gemeente op ons ingediende informatieplan zijn we op inspiratietocht gegaan naar Amsterdam. Doel was om verschillende innovatieve ontwerpen te bekijken, om zo onze blik te verruimen en te verscherpen en om te onderzoeken wat er allemaal wel/ niet mogelijk is. We begonnen op…

Lees meer

Het was voor iedereen een hele ervaring: zowel voor de kampeerders als voor ons als organisatie en onze vrijwilligers. Iedereen heeft keihard gewerkt, dat wel, maar het was de moeite waard. De bar was gezellig, de Lotto lukte “net”, de voetenbaden welkom en het ontbijt was zo lekker dat de…

Lees meer

Misschien zien jullie al de berichten op facebook maar wij vinden het leuk om met jullie te delen dat het gezellig druk was tijdens de Aan-De-Slag-Dag van afgelopen weekend in de Buurttuin. Veel verschillende mensen die enthousiast aan de slag zijn gegaan met hun eigen stukje grond. Van mensen met…

Lees meer

92/118