Ondertussen bij het bestuur… september

Ondertussen bij het bestuur… september

Na een heerlijke vakantie en een lange “Dakparkpauze” kunnen we er allemaal weer tegenaan!

BuurtTuin: de opdracht aan Creatief Beheer en aan de Stadsboerinnen is verlengd tot en met de herfstvakantie.

Ontmoetingsruimte: Manon is hard bezig alle vereiste documenten voor de fondsen samen te stellen.

Konijnen:
Op tv Rijnmond vertelde een persvoorlichter van de gemeente dat de konijnen afgevangen en uitgezet gingen worden. Maar zelf hebben we nog niets gezien of gehoord… Wel zijn de hekken inmiddels weer weg. De verschuivingen en verzakkingen zijn weer rechtgetrokken. Het valt op dat er minder konijnen zijn: waarschijnlijk verdronken. De speeltuin is helaas nog niet hersteld. We gaan hier vragen over stellen.

McDonald’s: tijdens de zomervakantie diende de zitting van de voorlopige voorziening. Deze hebben we verloren. De rechter gaf aan dat de procedure niet goed was gevolgd en noemde de motivatie van de gemeente rommelig, maar verwacht dat de gemeente dit wel voldoende gaat kunnen onderbouwen. De zitting bij de bezwaarcommissie was een bevreemdend. Hoewel onze zaak tegen de gemeente was, was er een hele afvaardiging van McDonald’s. Het was geen prettige bijeenkomst. Uitspraak wordt eind oktober verwacht.

Wereld Vrede Vliegerdag: gaat dit jaar niet plaatsvinden helaas. De capaciteit ontbreekt en we geven de prioriteit aan het traject van de ontmoetingsruimte. Wellicht gaat er later dit jaar nog gevliegerd worden.

Organisatie: n.a.v. het gevolgde traject rondom de McDonald’s is het bestuur van mening dat we onze positie moeten herijken. Hoe komt het dat we niet tijdig betrokken zijn? Hoe zit het met eigenaarschap en zeggenschap waar de stichting voor staat? En hoe zit het met de lijst problemen die nog steeds even lang is (waar blijft de lift bijvoorbeeld?). Daarnaast heeft het bestuur moeten concluderen dat het de contacten mist de grote groep actieve vrijwilligers. Volgende maand houden we een brainstormsessie hoe dit aan te pakken.