Ondertussen bij het bestuur… juni

Ondertussen bij het bestuur… juni

Financien:
Het geld is gestort! We kunnen nu weer plannen maken: jaarplan schrijven en de daarbij horende begroting opstellen. We hebben een nieuwe boekhouder aangetrokken: Henk Dillen. Onze penningmeester Frank Jacobs heeft zijn vertrek aangekondigd. Dus bij deze een oproep: bij jij onze nieuwe penningmeester, met kennis van subsidies, fondsen en creatieve verdienmodellen, met affiniteit voor innovatie, groen en participatie? Mail dan naar contact@dakparkrotterdam.nl

Ontmoetingsruimte: het Bouwteam is op inspiratietocht geweest naar Fab City en de Ceuvel in Amsterdam. En inspirerend (en gezellig) was het zeker! (Zie apart nieuwsbericht).

Konijnen:
Door de heftige regenval zijn hele stukken grond weggespoeld en veel konijnen (vermoedelijk) verdronken. Daarom zijn er op diverse plaatsen hekken geplaatst. De gaten en de verzakkingen worden komende weken aangepakt. Verder nog geen nieuws over het afvangen.

McDonald’s: het bestuur heeft besloten in bezwaar te gaan tegen de vergunningverlening aan McDonald’s en dient een voorlopige voorziening in om zo de bouw van de schoorsteen tegen te houden.

Camping de Konijnenberg: dit was absoluut een succes! Volgend jaar weer. (zie apart nieuwsbericht).

Beheeroverleg: n.a.v. de veelheid aan problematiek op het Dakpark en om de intentieovereenkomst te evalueren, heeft het Dakpark een speciaal overleg met de gebiedsdirecteuren van Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Delfshaven georganiseerd. Dit heeft concreet opgeleverd dat we een VVE gaan oprichten, een juridisch bindend contract opstellen en een plan van aanpak opstellen (korte en lange termijn) om de problemen op te lossen. Ook is vastgesteld dat het GEBRUIK vanaf nu centraal staat en niet meer het ONTWERP.