Stichting Dakpark is voortgekomen uit het bewonersinitiatief en is in 2013 opgericht. Tijdens de verschillende fases van het Dakpark (wens, ontwerp en realisatie) zijn de bewoners een constante en kritische factor geweest tijdens het proces. Toen het park af was, wilden de bewoners blijvend invloed hebben op hun park. Hoe, daar dacht iedereen verschillen over. Zo ontstonden er diverse vrijwilligersteams ondersteund door een bestuur en coördinatoren, in samenwerking met verschillende partners.

 

DE VRIJWILLIGERSTEAMS
 
DE GROENGROEP
De speciale tuinen worden onderhouden door de GroenGroep. Dit handwerk is voor de hovenier veel werk, maar velen vinden dit juist leuk! Ieder seizoen geeft de hovenier een workshop. Zo krijgen de vrijwilligers de benodigde kennis aangereikt. De inspanningen zijn op basis van wederkerigheid. Met de werkzaamheden worden punten verdient waarmee de GroenGroep vervolgens activiteiten of materialen kan ‘kopen’.

DE GIDSEN
Onze speciaal opgeleide Gidsen geven rondleidingen aan gemeenten, bedrijven, organisaties en particuliere groepen. Ze kunnen alles vertellen over de bewonersparticipatie vroeger en nu, waarom het park op een dak terecht gekomen is (hoe doe je dat eigenlijk, een park aanleggen op een dak?), over de successen, maar ook over de vele hobbels die genomen zijn tijdens het proces van wens, ontwerp naar realisatie.

DE COMMUNICATIEGROEP
De communicatie wordt verzorgd samen met professionele vrijwilligers. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee!

 
 
DE TOEZICHTOUDERS
Met Stichting Buurtouders werken we nauw samen. Op het Dakpark heten zij de ToezichtOuders. Zij houden dagelijks een oogje in het zeil op het park en openen in de ochtend alle hekken. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt, helpen en spreken mensen aan indien nodig.

DE SCHAPENDAMES
Een groot gedeelte van de BuurtTuin bestaat uit een grashelling. Het onderhoud hiervan is geen gemakkelijke klus. Erg blij waren we dan ook met het initiatief van een aantal vrouwen uit de buurt, de SchapenDames, om levende grasmaaiers in te zetten: schapen. Hieromheen is inmiddels een mooi educatief programma opgezet, voor jong en oud.

HET BOUWTEAM
Medio 2018 gaan we starten met het bouwen van een ontmoetingsruimte in de BuurtTuin. Dit willen we doen samen met de inbreng van bewoners/gebruikers van het park.

 

HET BESTUUR

Het bestuur is verantwoordelijk voor het waarborgen en ten uitvoer brengen van onze missie & visie in samenwerking met de coördinatoren en de vrijwilligers.

 


Cies de Theije
Voorzitter


Stef Janssen
Visie voorzitter


Emile van Rinsum
Secretaris


Theo Kentie
Penningmeester


Lisette Mondeel
Bestuurslid